Успешен дигитален маркетинг

Как работи дигиталният маркетинг 3-та част

Какво представлява дигиталният маркетинг В стратегията на дигиталния маркетинг също така се включва и анализът на данни – събирането и анализът на данни от онлайн дейности предоставя ценна информация за поведението на потребителите. Този процес е от решаващо значение за изграждането на персонализирани кампании, които са насочени точно към нуждите и предпочитанията на аудиторията. С…