Дигитален маркетинг - цена

Как работи дигиталният маркетинг 1-ва част

Дигиталният маркетинг е изключително важен аспект от съвременния бизнес. Дигиталният маркетинг представлява използването на цифрови канали и инструменти за привличане, ангажиране и задържане на потенциални клиенти. Дигиталният маркетинг включва разнообразни стратегии, които целят да установят и увеличат онлайн присъствието на всеки бранд. От създаване на уебсайтове и социални мрежи до оптимизация за търсачки, дигиталният маркетинг…