SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 7)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Refeel“ (част 7) ПОТРЕБИТЕЛИ Основните потребители на козметика в България са жените. Като съотношение разнообразието от козметични продукти, които използват жените спрямо мъжете е 70 / 30. Демографски погледнато грижата за кожата започва от ранна детска възраст, но тези потребители не са купувачите. Тоест може…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 6)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Refeel“ (част 6) Петте най-продавани марки (Avon, Nivea, Aroma, Oriflame, Deva) държат 2/3 от пазара, а следващите 5 (Garnier, Regal, L’Oreal, Dove, Cream for hands) – 11-15%, или 10те най-продавани марки заемат 75 % от продадените бройки и почти 84 % в стойност. Изграждането на…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 5)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Refeel“ (част 5) Регулация   Законовите изисквания, с които брандът следва да се съобрази са : Закон за здравето Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към пускане и предлагане на пазара на козметичните продукти (Обн. ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. ДВ. бр.35…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 4)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Refeel“ (част 4) Може да се направи също така изводът, че е налице засилване на използването на по-специализирани продукти със специфични функции за сметка на такива с обща употреба. Това обикновено е свързано с повишаване на културата на потребителите, но най-вече с нарастване на доходите…