SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 15)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 15) Бранд бокс: Feature Essence Action Target Държат на външния си вид Различните хора Уникален стил Високо качество Експертно мнение Brand Експериментатор Уникат Новатор Идеалист Неповторим Уникално излъчване Онлайн продажба на всички видове аксесоари Product 100% еко материали Аксесоари Уникални аксесоари по дизайн…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 14)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 14) Ценности: Показват емоционалните резултати от използването на продукта: какво чувства потребителя. Те се определят като съотношение на изгодите и благата при потребление на бренда към всички разходи при придобиване на продукта. За да видим дали ценностите при потребление на стоката са високи,…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 13)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 13) 11. Останалите елементи на маркетинговия микс като средство за изграждане на бранда – дистрибуция и ценово позициониране Дистрибуция: Продуктите на търговската марка „Evelin” ще се предлагат на специално създаден за това сайт (www.Evelin.bg ). В рамките на първата три месеца, поръчките ще…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 12)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 12) 10. Стратегическо позициониране: Разработка на Анкетна карта За правилното позициониране на бренда на пазара е необходимо да се проучи общественото мнение, относно начина, по който би се възприел този продукт. Тъй като за основните разлики между този бренд и останалите в тази…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 11)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 11) 9. Reason to believe: Изгодите на бренда „Evelin” са всички онези уникални свойства, които предлага за удовлетворяване на специфичните потребителски нужди. Според колелото на бренда удовлетворяването на потребности се осъществява на няколко нива: – Осезаемо: дизайнът на продуктите е съобразен не само…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 10)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 10)   Конкуренция чрез предлагане на различни услуги на потребителите – клиентите ще могат да се възползват от още допълнителни услуги, които „Evelin”предлага – поръчки по модел направен от клиента или от дизайнер, консултация от страна на специалист (по повод етикета при носенето…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 9)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 9) 8. Диференциация: Налагането на марката като конкурентна чрез рекламна кампания, ще се осъществи на база на диференцияция на продукта: *  конкуренция чрез характеристиката уникалност на пазара – избирайки продукт, потребителите ще носят аксесоар, който е уникален (защото в „Evelin” няма продукт, който…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 8)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 8) 6. Ползи – Вenefit lеvels: „Evelin” Обществена отговорност Уверението, че продуктите които потребяваш не увреждат природата Себереализация Аз съм различен Социален успех Показваш по-висок социален статус Емоционална полза Създава усещането за уникален и неповторим стил Рационална полза Еко продукти Функция Допълва стила…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 7)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 7) Определяне на гледната точка на потребителя: На въпрос „Какво е важно за Вас като потребител, за да предпочете една стока пред друга?” изследваните лица5 отговарят: • Стоката да е достъпна – 45% • Стоката да е произведена от еко материали – 25%…

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 6)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 6) 4. Customer insight: • Резултатите от независимо маркетингово проучване показват, че все по-често 45% от българите използва аксесоарите като допълнение на своя външен вид. Те са предпочитан атрибут поради факта, че създават индивидуалност и неповторимост на потребителите, които ги използват. • В…