Бранд Сinders slippers 5

Проект за бранд „Сinders slippers“ (част 5)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Сinders slippers“ (част 5)   КОМУНИКАЦИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ ПОТРЕБИТЕЛИ “Cinder’s Slipper” се стреми да намери „обща дума“ с всеки един от своите потребители. Точно поради тази причина, брандът има множество комуникационни канали, за да може всеки един клиент да комуникира с марката по…

Проект за бранд „Сinders slippers“ (част 4)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Сinders slippers“ (част 4) КОМУНИКАЦИОННИ И МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ   “Cinder’s Slipper” по отношение на маркетинговите си цели се стреми към по – голям брой лоялни клиенти и повече продажби. Брандът иска да развие своята репутация и добър имидж. Комуникационната цел на “Cinder’s Slipper” е…

Бранд Сinders slippers 3

Проект за бранд „Сinders slippers“ (част 3)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Сinders slippers“ (част 3) ДИСТРИБУЦИОННИ КАНАЛИ   “Cinder’s Slipper” се дистрибуцира чрез къс дистрибуционнен канал. Крайният продукт не се продава по магазини, не се използват посредници и търговци. Покупко – продажбата се извършва на място или в краен случай чрез доставка с куриер.  …

Бранд Сinders slippers 1

Проект за бранд „Сinders slippers“ (част 2)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Сinders slippers“ (част 2)   ПРАКТИКАТА В ЧУЖБИНА Продукт като нашия не се произвежда в чужбина, затова няма как да сравним практиката там с тази на наша територия. Това, което можем да адаптираме от световната практика, но извън нашата продуктова категория, е обработката на…

Бранд Сinders slippers 1

Проект за бранд „Сinders slippers“ (част 1)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Сinders slippers“ (част 1)   АНАЛИЗ НА ПРОДУКТА  “Cinder’s Slipper” е бранд, който ще произвежда обувки на висок ток, изработени изцяло от стъкло. Стъклото е закалено, което значи, че се чупи изключително трудно, но ако това се случи закаленото стъкло се раздробява на прах,…